حذف و اضافه

مطالب مرتبط

با توجه به تعطیلی روز دوشنبه۱۳۹۵/۱۱/۲۵ به علت بارندگی حذف و اضافه ورودی های ۹۵و۹۴و۹۳ با یک روز تأخیر انجام می گردد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی