حذف درس فارسی عمومی به دلیل به حدنصاب نرسیدن…

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که درس فارسی عمومی(کددرس۱۰۰۳ گروه۱) به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی