حذف درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس ۱۹۲۸۶۰۳) گروه ۱

حذف درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس ۱۹۲۸۶۰۳) گروه ۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که درس تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن (کد درس ۱۹۲۸۶۰۳) گروه ۱ به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید.

لذا دانشجویانی که در این ترم درس را اخذ نموده اند تا روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ فرصت دارند جهت ترمیم دروس خود به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

دفتر آموزش

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی