قابل توجه تمامی دانشجویان(پسر) جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

مشکل نظام وظیفه…

 

به اطلاع دانشجویان (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ لغایت دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

لازم بذکر است افرادی که دارای کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت می باشند،کپی کارت را به دبیرخانه تحویل نمایند.

دانشجویان ورودی مهر۹۷

بدون کنکور رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته جهت اخذ معافیت تحصیلی مراجعه نمایند.

 

 

در غیر اینصورت مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نمی باشید.

 

۹۷۳۰۵۵۴۰۲۵ ابراهيمي اردكاني-ايمان
۹۷۴۴۹۰۰۲۳ اتحادپاك-عباس
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۳ اخلاقيان-مهدي
۹۷۲۹۰۲۰۰۴ ارشدي-فرجام
۹۷۴۰۳۵۰۰۷ اسدپور-اكبر
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۶ اسعديان-سعيد
۹۷۴۶۲۱۰۱۶ اسفندياري-حسين
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۶ اسكندري-محمد
۹۷۲۹۰۲۰۳۷ الله بخشي-ميلاد
۹۷۳۵۲۱۰۰۵ الماسي-ميلاد
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۷ الهي فرد-علي
۹۷۳۲۷۱۶۰۳۴ امیدواری-حسین
۹۷۴۶۲۱۰۱۹ اميري-مهدي
۹۲۱۷۱۸۴۰۵ بانشي-محمدرضا
۹۷۴۶۲۱۰۲۰ بخشش-محمد
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۳ بهادري-سعيد
۹۷۴۶۲۱۰۰۹ بهاران-امير
۹۷۳۲۷۱۵۰۳۶ بهروزي فر-محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۴۵ پارسائي-محسن
۹۷۴۶۲۱۰۰۶ ترابي-ميلاد
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۵ توسلي-محمدحسين
۹۷۳۹۴۶۰۱۶ جوانمردي-كاميار
۹۷۴۳۱۳۰۲۱ حاجي زاده فارسون-حسين
۹۷۴۶۲۱۰۱۵ حافظ زاده-روزبه
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۴ حسيني-علي
۹۷۴۰۳۵۰۰۲ حسيني-ميلاد
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۱ حسيني كوهنجاني-سيدعلي
۹۷۴۴۹۰۰۱۰ خرم-پوريا
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۱ خيراتي-اميرحسين
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۱ دادوند-رسول
۹۷۳۲۷۱۵۰۳۲ دالوند-فربد
۹۷۲۹۰۲۰۱۳ دانش يار-رضا
۹۷۴۰۳۵۰۰۶ درشولي شيرازي-عليرضا
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۷ دشتي پور-محمدرضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۱ دلجوكراني-محمد
۹۴۴۰۳۲۰۱۳ ده بزرگي-محمدرضا
۹۷۳۱۱۳۱۰۰۶ ذنوبي-ايمان
۹۷۳۰۵۵۴۰۳۳ رستاد-ابوالفضل
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۴ رضايي-مهدي
۹۷۱۸۶۸۹۰۱۶ رمضان پور حقيقي-محمد
۹۷۴۶۲۱۰۱۳ روزيطلب-متين
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۹ رئوفي نژاد-دانيال
۹۴۲۶۷۶۰۴۸ زارع-حسين
۹۷۳۲۷۱۶۰۳۵ زارعي مورچكي-حسين
۹۲۱۷۱۸۴۵۳ ساريخاني-اصغر
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۵ سهرابي شوريجه-حميدرضا
۹۷۴۰۳۵۰۰۳ شجاعي-ابوالفضل
۹۷۲۹۰۲۰۳۳ شفيعي-مجتبي
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۶ شمسي-علي
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۶ شه رضا-ايمان
۹۴۲۶۷۶۰۲۴ شيرواني شيري-پوريا
۹۷۲۹۰۲۰۳۹ صادقي-ميلاد
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۳ صافي-محسن
۹۷۳۱۱۳۱۰۳۵ صالح پور-محمد
۹۷۱۸۶۸۹۰۰۸ طباطبائي-سيدعلي
۹۷۳۱۱۳۲۰۰۱ عباسی-حسین
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۲ عباسی-رضا
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۷ عربي-عليرضا
۹۷۴۴۹۰۰۲۷ علي پور-عليرضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۴ علي نژاديان شيراز-اميررضا
۹۷۴۶۲۱۰۲۳ غريب شي كاهيداني-ميثم
۹۷۴۶۲۱۰۰۷ فتوحي قشقايي-اميرحسين
۹۷۳۱۱۳۰۰۴۱ فرخ منش-ساليان
۹۷۴۰۳۵۰۰۵ فرخي-كورش
۹۷۴۰۳۵۰۰۴ قادري پور-عليرضا
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۸ قائدشرفي-محمدرضا
۹۷۴۴۹۰۰۱۹ قرقاني-فرشيد
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۱ كارزي قرباني-عليرضا
۹۷۴۶۲۱۰۰۲ كاظمي-محمد
۹۴۴۰۳۲۰۰۸ كمال زاده-ميلاد
۹۷۲۵۰۹۵۰۱۳ كمالي سروستاني-محسن
۹۷۱۴۳۰۵۰۲۲ گندماني قهفرخي-محمدرضا
۹۷۲۵۰۹۵۰۲۲ محسني-رامين
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۸ محمدي-علي
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۶ مرتضوي-حسين
۹۷۳۱۱۳۱۰۴۴ مرحمتي-محسن
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا
۹۷۳۲۷۱۶۰۲۲ مولايي نيا-علي
۹۷۳۵۲۱۰۰۳ مهدوي-ارمين
۹۷۴۶۲۱۰۰۳ ميري-محمدامين
۹۷۴۰۳۵۰۰۱ نادري پور-سعيد
۹۷۲۵۰۹۵۰۱۷ ناصري-علي
۹۷۳۰۵۵۵۰۰۴ نصرالهي-محمد
۹۷۳۰۵۵۴۰۲۶ نصيري شهني-مهدي
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۹ نيك نام-پويا
۹۲۱۷۱۸۴۵۱ هاشمي-سيداميررضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۵ هردان-مسلم

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی