جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی (جهت دانشجویان طرح نهایی) … ۹۷/۱۱/۰۹

مطالب مرتبط

جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی (جهت دانشجویان طرح نهایی) … ۹۷/۱۱/۰۹

موسسه آموزش عالی حاعظ شیراز

 

به اطلاع می رساند جلسه کرکسیون سازه پایان نامه با استاد دماوندی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حاعظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی