جلسه کرکسیون تأسیسات استاد حجتی (جهت دانشجویانی که طرح نهایی دارند) … ۹۷/۰۵/۰۳

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری (کارشناسی ناپیوسته و پیوسته)  می رساند جلسه کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی