جلسه معارفه جهت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد مهندسی معماری ۹۷/۰۷/۱۸

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز جدیدالورود کارشناسی ارشد مهندسی معماری می رساند جلسه معارفه  روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این ورودی در این جلسه الزامی می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی