جلسه توجیهی کارآموزی رشته معماری … ۹۸/۰۵/۰۶

مطالب مرتبط

جلسه توجیهی کارآموزی رشته معماری … ۹۸/۰۵/۰۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری که درس کارآموزی را اخذ نمودند می رساند کلاس توجیهی کارآموزی روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

در صورت عدم حضور بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی