امتحان پایانترم درس پروژه مالی گروه حسابداری….۱۳۹۷/۱۰/۱۳

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

امتحان پایانترم درس پروژه مالی گروه حسابداری استاد صابری ….۱۳۹۷/۱۰/۱۳

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان تئوری و عملی درس پروژه مالی استاد صابری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

فایل دروس جهت امتحان تئوری ضمیمه می باشد.

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

 امتحان تا جدول اول صورت حساب فروش 

قانون ماليات بر ارزش افزوده

امتحان از صفحه ۱۷-۷ 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی