جدول شهریه سال تحصیلی۹۶-۹۵

دانشجویان عزیز

جدول شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به شرح ذیل می باشد .

shahriye

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی