جدول زمانبندی دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی

جدول زمانبندی دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری و معماری داخلی

 

defa 971 memari

  • زمان برگزاری جلسات ارائه پروژه پایانی به اطلاع اساتید محترم راهنما، رسانده شده است، ولی دانشجویان موظف می باشند که روز و ساعت جلسه را با ایشان هماهنگ نمایند .
  • دانشجویان موظفند ۳۰ دقیقه قبل از شروع دفاع در مؤسسه حضور داشته باشند و در صورت تاخیر، دفاع ایشان کنسل و به بازه زمانی بعدی موکول می گردد .
  • زمان و ساعت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.
  • یک  جلد رساله صحافی نشده میبایست همراه با مدارک دیگر در روز دفاع یا تحویل ارائه گردد.
  • فرم نمره در انتهای رساله بایستی قرار گیرد.
  • فرم روند کرکسیون و کارنامه دانشجو همراه با رساله تحویل داده شود.(بصورت مجزا)
  • فرم تأیید انطباق رساله دانشجو با شیوه نامه توسط استاد راهنما (فرم شماره ۴) بایستی در روز دفاع یا تحویل ارائه شود.
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی