جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

deletion and addition 14022

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی