تمدید طرح نهایی جهت تحویل شهریور ۱۴۰۱

تمدید طرح نهایی جهت تحویل شهریور ۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته های معماری و معماری داخلی و معماری منظر ( کارشناسی ناپیوسته ، پیوسته و ارشد) ،که قصد تحویل و دفاع از پایان نامه خود را در شهریور ۱۴۰۱ دارند، می رساند جهت تمدید درس طرح نهایی (پایان نامه) نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی