تغییر ساعت کلاس درس های فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت (رشته ساختمان)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس درس های فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت به شرح زیر تغییر یافت:

فیزیک مکانیک ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰

فیزیک حرارت ۹:۴۵ لغایت ۱۱:۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی