تغییر ساعت کلاسی درس دانش خانواده (خواهران) گروه۳

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که درس دانش خانواده (خواهران) (کددرس۱۰۳۱ گروه۳) از روزشنبه ۱۴:۴۵-۱۳:۰۰ به روز سه شنبه همان ساعت انتقال یافت.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی