تغییر ساعت و زمان برگزاری کلاس اقتصاد خرد (کد ۱۹۹۷۵۱۲) و اصول علم اقتصاد ۱ (کد ۵۳۱۳۰۲) و اقتصاد خرد (کد ۷۵۷۸۰۴۵) استاد دیانتی

تغییر ساعت و زمان برگزاری کلاس اقتصاد خرد (کد ۱۹۹۷۵۱۲) و اصول علم اقتصاد ۱ (کد ۵۳۱۳۰۲) و اقتصاد خرد (کد ۷۵۷۸۰۴۵) استاد دیانتی

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویانی که درس اقتصاد خرد (کد درس ۱۹۹۷۵۱۲) و اصول علم اقتصاد ۱ (کد درس ۵۳۱۳۰۲) و اقتصاد خرد (کد درس ۷۵۷۸۰۴۵) را با استاد دیانتی اخذ نموده اند می رساند، زمان برگزاری این کلاس به روز شنبه ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۸:۱۵ تغییر یافته است.

دانشجویانی که دروس فوق را اخذ نموده اند، در صورت تداخل با دروس دیگرشان، می توانند جهت ترمیم دروس خود نهایتا تا روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی