تغییر ساعت و زمان برگزاری کلاس اصول حسابداری ۱ (کد ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکتها ۱ (کد ۷۵۷۸۰۴۸) و حسابداری شرکتهای ۱ (کد ۸۴۶۵۰۷۶) استاد پهلوان

تغییر ساعت و زمان برگزاری کلاس اصول حسابداری ۱ (کد ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکتها ۱ (کد ۷۵۷۸۰۴۸) و حسابداری شرکتهای ۱ (کد ۸۴۶۵۰۷۶) استاد پهلوان

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویانی که درس اصول حسابداری ۱ (کد درس ۵۳۱۳۱۲) و حسابداری شرکتها ۱ (کد درس ۷۵۷۸۰۴۸) و حسابداری شرکتهای ۱ (کد درس ۸۴۶۵۰۷۶) را با استاد پهلوان اخذ نموده اند می رساند، زمان برگزاری این کلاس به روز سه شنبه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۴۵ تغییر یافته است.

دانشجویانی که دروس فوق را اخذ نموده اند، در صورت تداخل با دروس دیگرشان، می توانند جهت ترمیم دروس خود نهایتا تا روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی