تغییر ساعت برگزاری کلاس های آمار و احتمالات (کد ۱۷۱۸۵۸۶)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (کد ۵۳۱۳۰۵) و روش های آماری (کد ۷۵۷۸۰۰۳) طی هفته جاری … استاد نورافشان ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

تغییر ساعت برگزاری کلاس های آمار و احتمالات (کد ۱۷۱۸۵۸۶)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (کد ۵۳۱۳۰۵) و روش های آماری (کد ۷۵۷۸۰۰۳) طی هفته جاری … استاد نورافشان ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویانی که درس آمار و احتمالات (کد ۱۷۱۸۵۸۶)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (کد ۵۳۱۳۰۵) و روش های آماری (کد ۷۵۷۸۰۰۳) را با استاد نورافشان اخذ نموده اند می رساند ساعت برگزاری کلاس ها طی هفته جاری (روز چهارشنبه) ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ برگزار خواهد شد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی