تغییر زمان برگزاری و استاد درس پرسپکتیو … کارشناسی ناپیوسته معماری

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ناپیوسته معماری که در نیمسال جاری درس پرسپکتیو را باستاد ساری زاده اخذ نمودند می رساند زمان برگزاری کلاس و استاد مربوطه به شرح زیر تغییر یافت :

گروه ۲ … چهارشنبه …  ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ … استاد نیری

گروه ۳ … پنجشنبه … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ … استاد نیری

گروه ۴ … یکشنبه … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ … استاد نیری

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی