تعزیه خوانی ویژه اربعین

بسیج دانشجویی موسسه حافظ شیراز برگزار می کند

دو شنبه ۷ آبان ۹۷

ساعت ۱۵:۳۰

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی