تصاویر جشن دانش آموختگی ۱۳۹۶

مطالب مرتبط

به اطلاع کلیه دانشجویان فارغ تحصیل سال ۱۳۹۶ می رساند جهت دریافت تصاویر و فیلم جشن دانش آموختگی به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی