تحویل نهایی درس طراحی دست آزاد استاد مباشر … ۹۶/۱۱/۰۲

مطالب مرتبط

به اطلاع می رساند تحویل نهایی درس طراحی دست آزاد استاد مباشر روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ صبح می باشد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی