تحویل موقت درس طرح معماری داخلی ۲ استاد شبانکاره … ۹۹/۱۰/۲۷

تحویل موقت درس طرح معماری داخلی ۲ استاد شبانکاره … ۹۹/۱۰/۲۷

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس طرح معماری داخلی ۲ با استاد شبانکاره دارند می رساند تحویل موقت این درس روز شنبه مورخ  ۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی