تاریخ کلاس های جبرانی استاد هودی ۹۹/۱۰/۰۳

کلاس های جبرانی دروس استاد هودی

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز  می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد  هودی شرح ذیل برگزار خواهد گردید.

دانشجویانی که ساعت ۱۳:۰۰ درس بازاریابی بین الملل دارند،کلاس جبرانی آنها روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

دانشجویانی که ساعت ۱۵:۴۵ کلاس بازاریابی بین الملل دارند،کلاس جبرانی آنها  روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

دانشجویانی که ساعت ۱۷:۳۰ کلاس بازاریابی و مدیریت بازار دارند،کلاس جبرانی آنها روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی