تاریخ کلاس دروس جبرانی استاد رضابیگی.. ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

کلاس جبرانی دروس استاد رضابیگی … ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های جبرانی دروس استاد رضابیگی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید:

درس زبان تخصصی گروه ۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵

درس زبان تخصصی گروه ۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی