تاریخ و ساعت حضور مدیر گروه رشته روانشناسی در زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تاریخ و ساعت حضور مدیر گروه رشته روانشناسی در زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

سرکار خانم دکتر موسوی (مدیر گروه رشته روانشناسی)

سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی