تاریخ تحویل پروژه نهایی و امتحان پایان ترم درس کاراموزی (رشته معماری) … ۹۸/۱۱/۱۲

مطالب مرتبط

تاریخ تحویل پروژه نهایی و امتحان پایان ترم کارآموزی (رشته معماری)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری مقاطع کاردانی و کارشناسی می رساند 

تاریخ تحویل پروژه نهایی و امتحان کاراموزی روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ میباشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی