تاریخ امتحان پروژه مالی گروه حسابداری..۹۹/۰۹/۲۶

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس پروژه مالی را(کد دروس ۷۵۷۸۰۲۲و کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۸)با استاد صابری اخذ نموده اند می رساند که،تاریخ امتحان این درس روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ می باشد.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی