تاریخ امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای (۳۲۵۲۰۲۰) و کاربرد کامپیوتر در معماری (۸۷۹۱۱۲) استاد اسدی … ۹۸/۰۳/۱۳

مطالب مرتبط

تاریخ امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای (۳۲۵۲۰۲۰) و کاربرد کامپیوتر در معماری (۸۷۹۱۱۲) استاد اسدی … ۹۸/۰۳/۱۳

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان پایان ترم دروس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای (۳۲۵۲۰۲۰) و کاربرد کامپیوتر در معماری (۸۷۹۱۱۲) با استاد اسدی (تئوری و عملی) روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۹:۰۰ صبح در سایت A برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی