تاریخ امتحان درس حسابرسی ۲ استاد غفوری نژاد

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس حسابرسی ۲ را با استاد غفوری دارند می رساند که ،امتحان این درس به جای روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۵ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ برگزار خواهد گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی