برنامه هفتگی ترم مهر ۹۸-۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برنامه هفتگی ترم مهر ۹۸-۹۷

یکشنبه

شنبه

سه شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

 

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی