برنامه زمان بندی ارائه پایان نامه در بهمن ماه ۹۶ (نیمسال اول ۹۷-۹۶) … رشته معماری (پیوسته و ناپیوسته) و معماری داخلی

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

رشته معماری و معماری داخلی

      برنامه زمان بندی ارائه پایان نامه در بهمن ماه ۹۶ (نیمسال اول ۹۷-۹۶) به شرح زیر میباشد :

  • ارائه فرم شماره ۳ (فرم آمادگی ارائه پایان نامه) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
  • فرم توسط استاد راهنما امضا گردد.
  • وضعیت دانشجو جهت دفاع یا تحویل پایان نامه مشخص گردد.

 

  • تحویل نهایی جهت دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را   ندارند :
  • پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶ساعت ۱۰ تا ۱۲

 

  • شروع بازه جلسات دفاع از پایان نامه :

 _شنبه   ۹۶/۱۱/۲۸(زمان بندی دقیق متعاقبا اعلام میگردد)

  • دانشجویانی که فرم شماره ۳ را تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱۸تحویل ندهند، امکان ارائه پایان نامه در این نیمسال را نخواهند داشت.
  • رساله میبایست بصورت صحافی نشده (همراه با سایر مدارک ) در تاریخ های مقرر جهت تحویل و یا دفاع از پایان نامه ارائه گردد.
  • دانشجویان میبایست طبق شیوه نامه و با نظارت استاد راهنما، رساله خود را تکمیل و ارائه دهند. در صورت مشاهده هرگونه ایراد کسر نمره لحاظ خواهد گردید.
  • جهت تسهیل کار دانشجویان برخی موارد که میبایست در رساله لحاظ شود به پیوست ارائه میگردد.
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی