برنامه زمانی کلاس های جبرانی درس نقشه برداری استاد هاشم نیا …

برنامه زمانی کلاس های جبرانی درس نقشه برداری استاد هاشم نیا …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند لیست کلاس های جبرانی درس نقشه برداری با استاد هاشم نیا به شرح زیر می باشد:

درس نقشه برداری کد درس ۸۷۹۱۰۰۱۸ گروه ۲ روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۱۳ از ساعت ۸:۳۰

درس نقشه برداری کد درس ۸۷۹۱۰۰۱۸ گروه ۱ روز شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ از ساعت ۸:۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی