برنامه زمانبندی کلاس کارآموزی دانشجویان کارشناسی و کاردانی رشته معماری

مطالب مرتبط

برنامه زمانبندی کلاس کارآموزی دانشجویان کارشناسی و کاردانی رشته معماری

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برنامه کلاس کارآموزی مطابق با جدول زیر در چهار هفته متوالی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست در صورت تداخل برنامه اعلام شده با هر یک از کلاس ها و یا نبودن نام آنها در لیست زیر، تا روز یکشنبه مورخ ۲۷/۸/۹۷ به مسئول کارآموزی( مهندس عطاران) مراجعه نمایند.

گروه: A  ۹:۳۰– ۸:۰۰

سالن گلستانه

گروه : B  ۱۱:۱۵– ۹:۴۵

سالن گلستانه

گروه :C 13:00– ۱۱:۳۰

سالن گلستانه

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۹/۸/۹۷      ۶/۹/۹۷

۱۳/۹/۹۷       ۲۰/۹/۹۷

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۹/۸/۹۷      ۶/۹/۹۷

۱۳/۹/۹۷       ۲۰/۹/۹۷

روز :

سه شنبه

تاریخ :

۲۹/۸/۹۷      ۶/۹/۹۷

۱۳/۹/۹۷       ۲۰/۹/۹۷

آزادي خواه-خديجه شهرمياني فاطمه حسین آزما كاظمي-زهرا    
آهسته-مهدي شيري صادق ابادي-ساحل حدیث اکبری كاوياني-علي    
اسفندياري-فاطمه صحرائيان-سيدميثم راضیه ایران نژاد كريمي-سارا    
اسفندياري-گل فروغ صديقي-عباس محمدعلی بنایی کار كريمي نسب-سارا    
ايمن پورشيرازيان-محمدهادي عبادي-پرديس فاطمه بهادری مسرور-الناز    
باغبانيان-پريا علمي جعفرلو-رضا امیرحسین پازوکی ناصري-راضيه    
باغبانيان-پريناز فرهادي-فاطمه الهام تیموری ناصري-سارا    
بهزادي-فاطمه قائدشرفي-اطهر مهسا جوشنگ نصيري-زهرا    
پوركريم-فاطمه قناعتيان-سارا زهرا جوکار نوروزي-احمدرضا    
جعفري-فاطمه كامكار-احمدعلي حوري-مينا هاشمي-حانيه    
جعفري-مليكا كامياب-نجمه رسولي-شكيلا ويسي زاده-سميرا    
حسيني-عاطفه گچكاران-ازاده رضوي-سيدمحمدامين يدملت-حانيه    
حيدري-مريم مجلسي-محمد رهگذر-ارينا      
خجندي-صدف مس ساي-فاطمه زارع-مينا      
زارع-فاطمه ميركي باصري-زهرا سليماني راد-صديقه      
زارع-مهشيد ناصرزاده-سميرا شهبازي-ساغر      
زره پوش-فاطمه نجفي-نرجس فربودقصرالدشتي-زهره      
سراج فردنژاد-سيده هستي نعمت الهي راد-مريم فهندژسعدي-مهديه      
سيمي-سمانه همتي بردجي-ناديا قاسمي-نسيم سادات      
شمس شولي-فاطمه يونسي-يادگار قرباني-زهرا      
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی