برنامه حضور اعضای هیأت علمی و مدیران گروه بخش علوم انسانی … نیمسال دوم ۹۸-۹۷

برنامه حضور اعضای هیأت علمی و مدیران گروه بخش علوم انسانی … نیمسال دوم ۹۸-۹۷

زمان حضور اعضاء هیات علمی و مدیر گروه های رشته های علوم انسانی

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی