برقراری کلاس های مرحوم استاد صادقی نژاد طبق برنامه قبلی با استاد جدید

مطالب مرتبط

برقراری کلاس های مرحوم استاد صادقی نژاد طبق برنامه قبلی با استاد جدید

موسسه آموزش عالی حافظ شبراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های مرحوم استاد صادقی نژاد طبق برنامه زمانبندی قبلی و با استاد جدید برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شبراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی