بررسی پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … خرداد ۱۴۰۰

بررسی پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … خرداد ۱۴۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

porosal arshad memari va manzar 14003

 

خواهشمند است دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته جهت اخذ درس تا پایان مهر ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی