بررسی وضعیت آموزشی در اسرع وقت توسط دانشجویان…

بررسی وضعیت آموزشی در اسرع وقت توسط دانشجویان…

موسسه آموزش عالی شیراز

از کلیه دانشجویان عزیز تقاضا داریم در اسرع وقت فایل شخصی خود را بررسی نموده و در صورتی که با پیغام “کاربری شما غیرفعال می باشد” مواجه شوند، در اسرع وقت به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

 

در غیراینصورت از ورود به جلسه امتحانات پایان ترم به صورت جدی جلوگیری خواهد شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی