بازه زمانی ارائه(دفاع یا تحویل) طرح نهایی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ …

بازه زمانی ارائه (دفاع یا تحویل) طرح نهایی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری که قصد دارند در پایان نیمسال دوم ۹۸-۹۷ درس طرح نهایی خود را ارائه (دفاع یا تحویل) دهند می رساند، تاریخ ارائه پروژه ها در بازه زمانی  ۱۵ لغایت ۲۰ تیر ماه ۹۸ خواهد بود.

زمان دقیق ارائه نامه آمادگی دفاع و سایر تاریخ ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی