انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی «صریر»

مطالب مرتبط

سخن سردبیر:

به نظر من سخن نخست، یا به اصطلاح سخن سر دبیر، یا عناوینی مانند این، هم ملال آورترین قسمت هر نشریه و هم ناگزیرترین قسمت آن است. سخن سردبیر خصوصاً  آنکه در ابتدای اولین شماره نشریات چاپ می­ شود، هویت نشریه و نمایان کننده راه پیش روی آن است.

اسم نشریه را صریر نهادیم،  به نشانه قلمی که با آن مینویسم و به آواز در می­آوریم تا با آن آواز دلنشینش کلاممان را منعکس سازد.

صریر نشریه ایست دانشجو محور که بر طبق نام دانشجو در آن به دنبال جستن دانش هستیم، اما نه مانند برخی نشریات دیگر که از شیوه ای خاص پیروی می کنند!  از ابتدای کار بنای ما بر این است به مواردی بپردازیم که در آن یاد بگریم و کنار هم به کیفیت محیط اطرافمان ارتقا بخشیم. امید است تا انتها همراه ما باشید.

و در آخر،  نویسندگان شماره اول از دوستان سر دبیر و دبیران کانون های متفاوت بودند، اما سردبیر نیازمند دوستانی بیشتر است، از همین تریبون از شما عزیزان علاقه مند برای همکاری با این نشریه دانشجویی  دعوت به عمل می آید.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی