امتحان کتبی درس تربیت بدنی و ورزش۱…

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس تربیت بدنی و ورزش۱(خواهران و برادران) را در نیمسال اول۹۹-۹۸ اخذ نموده اند

• کتاب تربیت بدنی عمومی را می توانید از انتشارات مؤسسه یا در ساعت کلاسی از استاد درس دریافت نمایید.
• امتحان کتبی درس تربیت بدنی و ورزش۱ (دانشجویانی که معاف از فعالیت بدنی نیستند) در همان زمان کلاس برگزار خواهد شد و جهت امتحان درس تربیت بدنی می بایست فصل های ۱و۲و۳و۴ و درس ورزش۱ فصل های ۵و۶و۷ را مطالعه نمایید.
• امتحان کتبی درس تربیت بدنی و ورزش۱ (دانشجویانی که معاف از فعالیت بدنی هستند) از کل کتاب روز پنج شنبه ۹۸/۱۰/۰۵ ساعت۱۰:۰۰ صبح در باشگاه تختی سالن رزمی برگزار خواهد شد و حضور کلیه دانشجویان واجد شرایط (فقط دانشجویانی که از قبل نامه معافیت پزشکی را به استاد مربوطه تحویل داده اند) در امتحان اجباری می باشد و به هیچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی