امتحان پایان ترم درس کارآموزی گروه حسابداری استاد شناوری۱۳۹۷/۱۰/۱۱…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

امتحان پایان ترم درس کارآموزی گروه حسابداری استاد شناوری۱۳۹۷/۱۰/۱۱…

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته حسابداری که در ترم جاری درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند می رساند امتحان پایان ترم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی