امتحانات نیمسال اول سال ۹۸-۹۷….

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

امتحانات نیمسال اول سال ۹۸-۹۷….

گزارش امتحانات پایانترم نیمسال اول ۹۷

 

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی