اعطای بورسیه ادبی حافظ

 

پس از انتشار خبر فراخوان ثبت نام بورسيه ادبي حافظ، كوروش كمالي سروستاني، عضو هيات موسس و هيات امناي موسسه آموزش عالي حافظ شيراز به خبرنگار مهر، گفت: در راستاي توسعه فرهنگي و ادبي در كشور و توجه به دغدغه ها و نگراني هاي موجود درباره وضعيت زبان و ادبيات فارسي كه قرنهاي متمادي با خامه جان شاعران نامي، حراست و نگاهباني شده و باشكوهي تمام به ما سپرده شده، از يك سوي و نيز براي حفظ حرمت اين زبان و ترغيب دلباختگان و ترويج زبان و ادبيات فارسي، در دياري كه از ديرگاهان تاريخ مكتوب تا كنون، گرانيگاه ادب و زبان ديرزيست و نژاده فارسي بوده، موسسه آموزش عالي حافظ در انديشه فراهم سازي تسهيلات بورسيه و امكان تحصيل رايگان علاقه مندان مستعد، در مقطع كارشناسي زبان و ادبيات فارسي است.

وي افزود: بر اين باوريم كه با پديداري شرايط مناسب براي امكان تحصيل رايگان علاقه مندان مستعد، فارغ از بسياري از دغدغه هاي صوري، مي توان به شناسايي و باروري استعدادهاي پنهان، براي گسترش بيشتر آموزش زبان و ادبيات فارسي كه آبشخور حيات فرهنگي ماست، دست يافت.

اين پژوهشگر، گام بعدي اين فرآيند را تاسيس «مدرسه ادبي حافظ» خواند و گفت: در ادامه اين روند نيز ، در آينده نزديك، با تاسيس «مدرسه ادبي حافظ»، دانش، توان و تخصص اين دانش آموختگان و دانش پژوهان نخبه در زمينه هاي مختلف آموزش، نگارش،توليد و خلاقيت هاي ادبي و ….مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت كه خود گامي در جهت توسعه زبان و ادبيات فارسي خواهد بود.

وي سپس به اهميت توسعه آموزش زبان و ادبيات فارسي اشاره كرد و گفت: ادبيات فارسي به گونه كاربردي، به عنوان ميراثي غني در فرهنگ ايران زمين مانا شده است؛ اين مانايي ثمره فرآيندي سترگ است كه با پيمودن فراز و فرودهاي راهي به قدمت چندين سده، بارور شده است، به گونه اي كه در جهان، هويت و اصالت خود را بازيافته و آشكارا نموده است كه بي شك ايستايي در چنين جايگاهي را مرهون و مديون درخشش ستارگان بي بديل خود، فردوسي، خيام، سعدي، حافظ ، مولانا و ديگر بزرگان است.

كمالي سروستاني، افزود: زبان و ادب فارسي اگر چه از ديرگاهان تاريخ تا به امروز حوادث پر شماري را از سر گذرانيده، اما به مدد غناي زباني و ادبي خود، در برونداد خلق حماسه هاي سترگ و باليدن ريشه ها و علايق ملي و يا سرودن حديث اصالت عرفاني و ايراني، پايداري و حيات خود را حفظ كرده است. زبان و ادب فارسي آيينه فرهنگ ملت و نشانه هويت و همبستگي ملي ماست.

مولف كتاب «يكي قطره باران، گزيده متون ادب فارسي» با اشاره به نقش زبان و ادبيات فارسي در جهان گفت: اقبال مردمان گوشه و اكناف جهان، به فراگيري نواي گوش نواز اين زبان و آموزه هاي هنري و ادبي آن،نشان از دل انگيزي، غنا و پويايي اين زبان دارد؛ بر اين اساس ما نيز به آرزومندي فرزنداني خلف براي اين ميراث سترگ، مي كوشيم تا “ادب زنده داريم ما نيز هم…!”.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه آموزش عالي حافظ شيراز، از علاقه مندان دريافت اين بورسيه، دعوت كرده تا جهت نام نويسي و ارايه مدارك خود، از تاريخ ۲۶ مردادماه تا ۶ شهريورماه ۱۳۹۸ به آموزش موسسه، واقع در خيابان نشاط شيراز، مراجعه كنند.

http://khabar.shirazu.ac.ir/autonews/show.aspx?type=1&id=276653782&search=

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی