اطلاعيه درخصوص اعلام شرايط و ضوابط، تاريخ، نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال ۱۴۰۰

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ به اطلاع متقاضيان پذیرش در دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفهاي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غير انتفاعي در سال ۱۴۰۰ مي‌رساند كه «سامانه ثبت‌نام و انتخابرشته» به صورت اينترنتي از روز يکشنبه مورخ ۳۰-۰۳-۱۴۰۰ تا روز یکشنبه مورخ ۰۶-۰۴-۱۴۰۰ فعال میشود. بر اين اساس ضرورت دارد كه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق«دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخابرشته» وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام، به درگاه اطلاعرساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.orgمراجعه و نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند. با توجه به اينكه ثبت‌نام و انتخابرشته همزمان در يك مرحله انجام مي‌شود، متقاضيان ميبايست با توجه به رشتهمحلهاي اعلام شده در «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخابرشته» نسبت به انتخاب و درج رشتهمحل‌هاي مورد علاقه خود در «سامانه ثبتنام و انتخاب رشته» اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس می‌باشد.

شرايط ثبت‌نام‌:

علاقه‌مندان به تحصيل در دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان متقاضی اين دوره منحصراً در يك رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصيلي و کد رايانه اي ديپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) ثبت نام کنند. لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل کل ديپلم) صورت خواهد پذيرفت.

همه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) باشد، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نمايند. در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان‌پذير نخواهد بود.

برای ثبت‌نام‌ در این آزمون می بایست اقدام های زیر انجام گیرد:

۱- دریافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته از درگاه اطلاع رسانی این سازمان و مطالعه آن.

۲- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي متقاضیان آزمون ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir براي مشاهده اطلاعات و دريافت كد سوابق تحصيلي (منحصراً برای دارندگان ديپلم شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا شاخه نظري سالهای ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۹) و درج کدسوابق تحصیلی درگاه اطلاع رساني این سازمان برای ثبت‌نام در آزمون.

۳- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

۴- خريد کارت اعتباري ثبت نام به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان و پرداخت مبلغ ۵۴۰/۰۰۰ (پانصدوچهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون.

یادآوری ۱: چنانچه متقاضی علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي باشد، لازم است پس از اطمینان از پذیرش موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۷/۰۰۰ (صدوسي و هفت هزار) ريال ديگر نيز براي دوره‌هاي مذكور به صورت اینترنتی اقدام نمايد.

یادآوری۲: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام كوتاه به متقاضیان ارائه شود، متقاضیاني كه تمايل به استفاده از آن دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ ۸/۵۰۰ (هشت هزار و پانصد ريال) به صورت اینترنتی به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

۵-ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org در زمان مقرر (۳۰/۳/۱۴۰۰ لغايت ۶/۴/۱۴۰۰).

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضیان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضیان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند.

يادآوری ۳: دانش آموزان سال آخر که موفق به دريافت مدرك ديپلم نشده‌اند، در اين مرحله، درج معدل براي آنها الزامي نمي‌باشد. اين گروه از متقاضیان مي‌بايست از روز سه ‌شنبه مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۰ با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان نسبت به درج و يا ويرايش معدل ديپلم اقدام نمايند. عواقب ناشي از عدم درج معدل به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

یادآوری ۴: دانش‌آموزان و يا فارغ‌التحصيلان شاخه تحصيلي نظري نیز مجاز به ثبت‌نام در اين آزمون مي‌باشند. اين متقاضیان ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارداني ناپيوسته هستند و معدل آنها در مقايسه با متقاضیان شاخه تحصيلي فني و حرفه‌اي و كاردانش در رشته‌هايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل و عنوان رشته‌هاي كارداني ناپيوسته در دفترچه راهنما درج شده است.

ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نامی و انتخاب رشته دقت نمايند؛ چرا که، در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.

یادآوری ۵: چنانچه متقاضي در مرحله ثبت‌نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال ۱۴۰۰ (براي آن دسته از مجموعه هاي ثبت نامي كه پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۰ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان حوزه امتحاني تعيين شده مندرج در بند ۳۰ تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است متقاضيان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

براساس برنامه زماني، همزمان با ثبت‌نام براي شركت در آزمون، متقاضیان مجموعه هاي ثبت نامي پذيرش با آزمون و پذيرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) لازم است كه با مراجعه به درگاه اطلاع رساني این سازمان و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كدرشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

توصيه‌هاي‌ مهم‌:

۱– مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

۲- در انتخاب كد مجموعه ثبت نامي و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را بعمل آورید، چرا که پس از دريافت كد پيگيري ۱۶ رقمي و پایان مهلت ‌ثبت‌نام، برای اصلاح موارد فوق با مشکل مواجه خواهید شد.

۳- پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايید.

۴- هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيك‌‌سنجش‌ و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در ميان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی