اطلاعيه درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشـته‌هاي تحصيلي متمركز و ‌معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت ‌پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي پیش بیمارستانی در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۴۰۰

به اطلاع متقاضیانی كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام و شركت نموده‌اند مي‌رساند كه اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي پذيرش با آزمون و همچنين رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون مذكور كه گزينش ‌آنها به‌روش ‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است به همراه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي نيمه متمركز فوريت‌هاي پزشكي پیش بیمارستانی در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است.

پذيرفته‌شدگان نهايي براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در بند الف اين اطلاعيه) ضرورت دارد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ به درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. درصورتي كه دانشگاه يا مؤسسه‌اي، در درگاه اطلاع‌رساني خود برنامه زماني براي ثبت‌نام درج ننموده باشد، پذيرفته‌شدگان اين مؤسسات لازم است در يكي از روزهاي چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و یا شنبه ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ براي ثبت‌نام در محل قبولي خود اقدام نمايند.

پذيرفته‌شدگان دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه‌اي لازم است براي اطلاع از زمان، نحوه و شرايط ثبت‌نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان مركزي دانشگاه فني و حرفه‌اي به نشاني www.tvu.ac.ir  و يا به درگاه اطلاع رسانی دانشكده يا آموزشكده محل قبولي خود مراجعه نمايند. لازم به‌ذكر است اسامی افرادی که در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي پیش بیمارستانی اعلام گرديده‌، باید مطابق بند “ب” مندرج در اين اطلاعيه براي انجام مصاحبه اقدام نمايند.

الف) مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام

رديف مدارك رديف مدارك
۱ اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن ۸ موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني
۲ اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن ۹ مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، (فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه از مزاياي صندوق بهره‌مند شده‌اند)
۳ شش قطعه عكس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده در سال جاري ۱۰ تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، (فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ غيرپزشكي‌ كه‌ از مزاياي‌ صندوق‌ مذكور بهره‌مند شده‌اند)
۴ مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران) ۱۱ حكم كارگزيني و فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان
۵ اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع ۱۲ ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني که واجد شرایط بند «ز» قسمت شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام (توضیحات صفحه ۱۹) می باشند، بلامانع است
۶ اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم برای قبول شدگان نیمسال اول تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و نیمسال دوم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
۱۳
ارائه فرم انصراف قطعي از تحصيل برای دانشجویان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه (آزمون سال ۱۳۹۸ به قبل)
۷ ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن ———-

ب) معرفي‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي:

آن‌‌دسته‌ از متقاضیانی كه‌ فهرست‌ اسامي‌ آنان‌ جزو معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي ۱۱۸۰ تا ۱۲۲۲ مربوط به كد رشته امتحاني ۱۱۴ گروه آموزشي پزشكي) در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام شده، لازم است براي آگاهي از زمان و مكان برگزاري مصاحبه، به اطلاعيه‌ای كه در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ در درگاه اطلاع رسانی اين سازمان درج خواهد شد، مراجعه نمايند.

ج) یادآوری های مهم:

۱- پذیرفته شدگان هریک از رشته های تحصیلی این آزمون چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال۱۴۰۰ (متعاقباً اعلام میگردد) نیز قرار بگیرند لازم است از دو رشته قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت نام نمایند. ثبت‌نام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.

۲- همه‌ پذيرفته‌شدگان‌ ملزم‌ مي‌باشند در تاريخهاي ‌تعيين ‌شده ‌براي ثبت‌نام ‌به‌ مؤسسه آموزش‌ عالي‌ مربوطه مراجعه ‌نمايند. عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاريخهاي ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از تحصيل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي‌ اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو خواهد شد.

۳-پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان همزمان به عنوان پذيرفته نهايي در دو كدرشته‌محل (يكي كدرشته‌محل‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه فرهنگيان و ديگر كدرشته‌محل‌هاي وابسته به واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي) اعلام شده باشد، لازم است منحصراً در يكي از كدرشته محل‌هاي قبولي ثبت‌نام نمايند. چنانچه اين‌دسته از پذيرفته‌شدگان در هر دو كد رشته‌محل ثبت‌نام نموده و مشغول به تحصيل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

۴-متقاضیان لازم است براي اطلاع از شرايط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته كه هم‌اكنون در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دسترسي مي‌باشد، مراجعه نمايند.

 ضمناً براي متقاضیان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌محل‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم مي‌گردد. اين كارنامه از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان همزمان با اعلام نتيجه در دسترس خواهد بود.

د) نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال و یا اعتراض به مندرجات کارنامه می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. به مواردی که ازطریق دیگری ویا بعد از تاریخ ۶/۰۷/۱۴۰۰ واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم ميتوانند سئوال يا سئوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در ميان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی