اطلاعيه اعلام نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال۱۴۰۱(رشته هاي تحصيلي با آزمون و پذيرش صرفا براساس سوابق تحصيلي)

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی