اطلاعيه اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ (رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی)

به اطلاع پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، مراکزآموزشی دانشگاه ‌پيام‌نور، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي، پرديس و شهريه‌پرداز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور(رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی)، همچنين رشته‌هاي تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌رساند، نتایج آزمون در درگاه اطلاع‌رساني این ‌سازمان منتشر گردید.

الف ) توضيحات كلي برای اطلاع همه متقاضیان:

۱- پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از نحوه و تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم، علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه، ضرورت دارد ابتدا در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۰ به درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورتي كه دانشگاه يا موسسه محل قبولي برنامه ‌زماني مشخصي را براي ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی خود درج ننموده باشد، پذيرفته‌شدگان لازم است مطابق روزهاي تعيين شده طبق جدول زیر براي ثبت‌نام در محل قبولي اقدام نمايند. عدم اقدام به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

جدول برنامه زماني ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان براي آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه‌زماني براي ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی خود اعلام ننموده‌اند

روز و تاريخ ثبت‌نام ترتيب حرف اول نام خانوادگي
سه شنبه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ -ح – خ- د
چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ ذ– ر – ز- ژ – س -ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ
شنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۰  ف – ق – ك -گ – ل – م – ن – و – هـ – ي

۲-‌ نتایج مربوط به ساير رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامی (بجز رشته‌هاي تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي) همزمان از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود. متقاضياني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نمي‌باشند، در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

۳-‌ براي پذيرفته‌شدگان و همچنين آن‌دسته از متقاضياني كه فرم انتخاب‌ رشته اينترنتي خود را تكميل نموده‌اند ولي پذيرفته نشده‌اند، كارنامه علمي حاوي رتبه متقاضي در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته ‌شده در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر تا روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰ در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار داده خواهد شد.

۴-‌ تغييرات منعكس شده به اين سازمان در خصوص وضعیت متقاضیان پس از اعلام نتايج اوليه از قبيل اصلاح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و … در نتيجه نهایی ذينفع اعمال گرديده است. ضمناً متقاضيان مي‌توانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در تاريخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۰) كارنامه نتيجه مرحله اول اصلاح شده خود را نيز مشاهده نمايند.

ب) توضیح درخصوص معرفی شدگان مرحله دوم برای رشته ­های دارای شرایط خاص:

كدهاي ۱۱ و ۱۷ (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، ۱۲ (دانشگاه شاهد)، ۱۴ (دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)، ۱۵ ( مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، ۱۸ (دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، ۱۹ (دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، ۲۰ (رشته های بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، ۲۱ (دانشگاه شهيد مطهري)، ۲۲ (رشته های بورسيه وزارت دفاع)، ۲۳ (دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)، ۲۴ (معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا «ع» مشهد)، ۲۵ (رشته های بورسيه ارتش)، ۲۶ (رشته های بورسيه نيروي انتظامي)، ۲۹ (رشته كارداني و کارشناسي فوريتهاي پزشكي و پيش‌بيمارستاني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي)، ۳۰ (دانشکده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم) ، ۳۱ (دانشگاه جامع امام حسین (ع)) و ۳۲ (رشته­های پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی دانشگاههای علوم پزشکی)

۱- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي، يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و در رديف معرفي‌شدگان يكي از كدرشته‌هاي موسسات مذكور قرار گرفته‌اند. 

۲- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (۵ رقمي)، يكي از كدهاي ۲ رقمي فوق نيز در اعلام نتايج براي آنها مشخص گرديده، توجه داشته ‌باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته‌ قبولي اعلامی، در رديف معرفي‌شدگان يكي از كدرشته‌هاي موسسه مذكور نیز قرار گرفته‌اند.

۳- متقاضياني كه براي آنان يكي از کدهای ۲ رقمی فوق اعلام شده، لازم است براساس برنامه زماني كه در اطلاعيه‌ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي مي‌شود و آن دسته از متقاضياني كه داراي كد قبولي ديگري مي‌باشند مي‌توانند در كدرشته قبولي اعلام شده ثبت‌نام نموده و به ادامه تحصيل بپردازند. لازم به تاكيد است آن دسته از متقاضياني كه در كد‌رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت نموده و پس از تاييد در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته‌اي كه هم اكنون اعلام شده با کد ۵ رقمی) باطل خواهد شد.

ج) مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفته‌شدگان كدرشته‌هاي امتحاني (پذيرش با آزمون و يا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) مي‌بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك لازم را براي ثبت‌نام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهيه و تحويل نمايند.

با توجه به اعلام مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزش وزارت آموزش و پرورش، پذیرفته‌شدگان می‌بایست با مراجعه به سامانه « تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» به آدرسhttps://emt.medu.ir   با انتخاب گزینه «سوابق فارغ‌التحصیلی» اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل­های تحصیل دوره دوم متوسطه (سه سال آخر) به دانشگاه محل قبولی نمایند و پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه، کدپیگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند. پذیرفته‌شدگان می‌بایست در مرحله ثبت‌نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی، کدپیگیری دریافت شده از سامانه «تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» را در محل مشخص شده در سامانه ثبت‌نام درج نموده و یا در مراجعه حضوری به واحد ثبت‌نام دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.کارشناس­دانشگاه/مؤسسه مي‌تواند پس از مراجعه به آدرسhttps://kemt.medu.ir  وارد شده،تأييديه‌هاي دانشگاه/مؤسسه خود را دريافت نمايد.

تبصره ۱: برای فارغ‌التحصیلان شهریور سال ۱۳۹۵ و بعد از آن، نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمی­باشد.

تبصره ۲: فارغ‌التحصیلان خرداد ۱۳۹۵ و قبل از آن (نظام‌های آموزشی سالی واحدی، ترمی واحدی ۴ و ۶ ساله متوسطه)، با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت‌نام که در این اطلاعیه درج شده به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ‌التحصیل خود مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تایید، مدرک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری نمایند.

تبصره ۳: پذیرفته‌شدگان علاوه براقدامات فوق،به سامانه تایید تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس https://emt.medu.ir   مراجعه و درخواست تاییدیه تحصیلی نموده و اصل دیپلم را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.

رديف مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي) نوع مدرك توضيح و موارد بررسي
۱-۱ نظام‌ قديم ‌آموزش‌ متوسطه – اصل ‌يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم. – بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ ديپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل ديپلم مي‌بايست ‌با سه سال تحصيل‌ مندرج ‌در فايل‌ يكسان باشد.

– تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ بايد حداكثر تا پايان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ باشد در غير اينصورت قبولي فرد “باطل” خواهد بود.

– عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم مندرج در فايل اطلاعات يكسان باشد.

۱-۲ – گواهي ‌تحصيلي ‌سال ‌ماقبل و ۲ سال‌ ‌ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصيل‌ با مهر و امضاي ‌مدير دبيرستان و يا‌ هنرستان.
۱-۳ – اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با قيد معدل كتبي ديپلم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش. – رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌گزينش ‌صرفاً بر اساس ‌سوابق ‌تحصيلي‌ (معدل‌ كتبي)
۲-۱ نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي ‌واحدي

 

– اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي. – تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ باشد در غير اينصورت قبولي فرد ” باطل ” خواهد بود.

– بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در فايل يكسان باشد.

۲-۲ – اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي/ سالي واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.
۲-۳ – اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ با مهر و امضاي مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.
۲-۴ – اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي (رياضي‌ فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك‌ از سال‌هاي ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.  

—————————

 

 

 

 

 

 

 

۲-۵ – اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم‌تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) از سال ۱۳۹۱ با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
۳-۱ نظام آموزشي جديد

(۶-۳-۳)

– اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم متوسطه (پايه دوازدهم نظام جديد آموزشي جديد) با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك.

– كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم)

– تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي براي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ باشد در غير اينصورت قبولي فرد” باطل ” خواهد بود.

– بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرك‌ تحصيلي پايه‌هاي دهم‌ تا دوازدهم، مي‌بايست ‌با سه ‌سال تحصيل‌ مندرج در ‌فايل‌ يكسان باشد.

۳-۲
۳-۳

۴
 

دانشجويان:

اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

– اصل فرم انصراف از تحصيل -دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ ۹۹/۱۲/۲۵ لازم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. (فرم شماره ۲ – ص ۷۲- دفترچه راهنمای ثبت نام)
۵ دارندگان مدرك‌ معادل‌كارداني‌

 

– اصل مدرك و يا گواهي دانش‌آموختگي در دوره‌ي معادل. – براساس مصوبه جلسه ۷۷۱ مورخ ۹۴/۰۸/۲۶ و نامه شماره ۵۷۱۴/۹۹/دش مورخ۹۹/۰۴/۳۰شورای عالی انقلاب فرهنگی، همة دارندگان مدرک معادل که طی سال‌های۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می‌شوند.
۶ دارندگان‌ مدرك كارداني دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي – اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم). – تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي فرد “باطل” خواهد بود.
۷ ‌دارندگان‌ مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي – پايان‌‌ طرح‌ نيروي ‌انساني‌ تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي) پذيرفته‌شدگان ‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال ‌اول ‌و يا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ براي ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پذيرش براي ‌نيمسال‌ دوم باشد.
۸ دارندگان مدرك كارداني پيوسته و ناپيوسته نظام جديد – اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك‌ كارداني‌ پيوسته ‌آموزشكده‌هاي فني‌ و حرفه‌اي، دانشگاه جامع‌ علمي – كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسلامي.

– اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك.

– مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش‌دانشگاهي‌براي پذيرفته‌شدگان ملاك عمل ‌و قابل‌قبول مي‌باشد‌.

– با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني براي رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ و براي رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ ۱۴/۱۱/۳۰۰۰ باشد در غير اينصورت قبولي فرد “باطل” خواهد بود.
– بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم ‌مي‌بايست با سه‌‌سال ذكر شده در فايل يكسان‌ باشد.

– بررسي معدل كل ديپلم نظام جديد رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و يا كاردانش براي پذيرفته‌‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي كه داراي مدرك پيش‌دانشگاهي و يا كارداني مي‌باشند.

– ديپلمه‌هاي ‌فني مشمول سوابق نمي‌شوند.

۹ دارندگان مدرك حوزي ارائه موافقت نامه رسمي و بدون قيد و شرط مديريت حوزه‌هاي علميه و يا مرکز مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان. بر اساس مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۷۴/۱۱/۰۳ شوراي انقلاب فرهنگي، دارندگان مدرک حوزوه علميه فقط در صورت دارا بودن مدرک ديپلم يا پيش‌دانشگاهي مي‌توانند در دوره کارشناسي پيوسته ادامه تحصيل دهند.
۱۰ كارمندان دولت اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون ‌قيدوشرط. —————-
۱۱ گواهي اشتغال تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور. —————-
۱۲ سهميه مناطق محروم كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته‌تحصيلي:

– علوم‌ رياضي ‌و فني (صفحات ۱۲۶ تا ۱۳۰)

– علوم‌ تجربي (صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۷)

– علوم انساني (صفحات ۱۰۱ و ۱۰۴)

– هنر (صفحات ۴۹ و ۵۰)

– زبان‌هاي‌خارجي (صفحات ۷۱ و ۷۲)‌

– پذيرفته شده مي‌بايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي بومي يكي از استان‌هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان،‌ كردستان، كرمانشاه، ‌كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (شماره ۲)‌ باشد.
۱۳ سهميه‌ متقاضیان مناطق درگير بلاياي طبيعي ‌و ساير مصوبات

استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي،خراسان شمالي، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، کهکيلويه و بوير احمد، گلستان و لرستان

 

كدرشته‌هاي مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته‌تحصيلي:

– علوم رياضي و فني (صفحات ۱۳۰ تا ۱۳۸)

– علوم تجربي (صفحات ۱۷۷ تا ۱۸۵)

– علوم انساني (صفحات ۱۰۴ تا ۱۱۲)

– هنر (صفحات ۵۰ و ۵۱)

– زبان‌هاي خارجي (‌صفحه ۷۲)‌

– بومي يكي از بخش‌هاي شهرستان‌هاي ذيربط.

– محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوازدهم يا يازدهم و يا دهم (نظام جديد آموزشي ۳-۳-۶) و يا ‌پيش‌دانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم (نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) در يكي ‌از بخش‌ها و يا شهرستان‌هاي ذيربط ‌باشد.

– ارائه گواهي تأييد محل سكونت ازسوي فرمانداري ذيربط (نمونه فرم صفحه ۳۹)

 

۱۴ سهميه متقاضیان شهرستان‌هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان متقاضیان مشمول توضيحات صفحات ۲۱ و ۲۲ دفترچه راهنماي انتخاب رشته ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر و همچنين محل تولد در يكي از شهرها (يا بخش‌هاي) مذكور
۱۵ سهميه بهياران – معرفي‌نامه‌ مبني بر داشتن ‌۳ ‌سال ‌خدمت، ‌اعم از دولتي ‌يا‌ غيردولتي ‌به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تأييد دفتر پرستاري محل خدمت.

– ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري نظام قديم (چهارساله) و يا نظام جديد ۳-۳-۶ (سه ساله) و يا ديپلم بهياري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي ‌به ‌همراه مدرك‌ پيش‌دانشگاهي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

– رشته تحصيلي قبولي: كارشناسي پيوسته رشته پرستاري.

– ساير شرايط و ضوابط در صفحه ۲۷ دفترچه راهنمای ثبت نام درج گرديده است.

۱۶ سهميه ۳۰% دانشجوي بومي از محل اصلاح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي ارائه مدرك دلیل بر بومي بودن با توجه به محل قبولي در رشته‌هاي تحصيلي مندرج در صفحات ۱۴۴ تا ۱۷۴ دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي – اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر ۳ برابر طول مدت تحصيل از پذيرفته شده.
۱۷ تمامي ‌پذيرفته‌‌شدگان‌ – اصل شناسنامه به انضمام ۱ نسخه تصوير از تمام صفحات آن ——————-
۱۸ – اصل‌كارت ملي به انضمام يک برگ‌تصوير پشت‌و روي آن ——————-
۱۹ – ۳ ‌قطعه ‌عكس‌ تمام‌رخ ‌۴×۳ تهيه ‌شده ‌در سال جاري ——————-
۲۰ – اصل‌ و كپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و… ——————-
۲۱ ——————- – بايد واجد شرايط‌ عمومي ‌قيد شده ‌در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (شماره ۱) باشند.
۲۲ تمامي ‌پذيرفته‌‌شدگان (برادران) – مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه. – با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحات ۲۰ تا ۲۲ دفترچه راهنماي ثبت‌نام‌وشركت درآزمون (شماره ۱)
۲۳ برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته قبولي ——————- – جداول ‌نقص عضو غيرمؤثر در فعاليت مطلوب حرفه‌اي گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه در صفحه ۱ بخش پيوست‌ها درج گرديده است. لازم به ذكر است بخش پيوست در قالب يك فايلpdf  در درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشاني www.sanjesh.org قابل مشاهده و دريافت مي‌باشد.

 

 نکات مهم:

۱- با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش‌دانشگاهي (براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي) و يا پايه دوازدهم (براي نظام آموزشي ۳-۳-۶) در نيمه دوم شهريور ماه، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهي فراغت از تحصيل نگردند، از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي فارغ‌التحصيلي تا تاريخ‌ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ قبولي آنان لغو مي‌گردد.

۲- اسامي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي امام باقر (ع) در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذيرفته‌شدگان براي انجام مراحل ثبت‌نام توسط دانشگاه مذكور هماهنگي لازم بعمل خواهد آمد.

۳- اسامي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق (ع) متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام خواهد شد.

۴- به استناد نامه شماره ۸۱۸۰۱۴/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به اطلاع متقاضیان می­رساند این معاونت در نظر دارد در راستای حمایت از حوزه ­های علوم پایه و کمک به جذب استعدادهای برتر کنکور سراسری در رشته ­های مربوطه، از رتبه­ های کشوری زیر ۵۰۰ کنکور سراسری و برندگان مدال جهانی المپیادهای علمی دانش آموزی در صورت ورود به رشته ­های علوم پایه، شامل حوزه­ های ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی با اعطای بورسیه به مبلغ ماهیانه ۱۰ میلیون ریال به مدت یک سال و سپس به مدت سه سال با شرط کسب رتبه برتر در طی اشتغال به تحصیل، حمایت نماید.

د) برخی از اصلاحات مربوط به دفترچه های راهنمای انتخاب رشته:

۱-در گروه علوم تجربی پذیرش کدرشته محل (۳۷۶۵۴) شیمی کابردی دانشگاه تبریز ، از نیمسال اول به نیمسال دوم تغییر یافت.

۲-در گروه‌های علوم تجربی و علوم انسانی جنس پذیرش کدرشته محل (۳۷۷۱۲) مدیریت بیمه و کدرشته محل (۳۷۷۱۳) مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)، از (زن و مرد) به فقط زن تغییر یافت.

۳-در گروه علوم انسانی کدرشته محل (۳۷۱۲۸) مردم شناسی دانشگاه ایلام حذف شده و پذیرش ندارد.

۴-نام «دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد مبارکه» به «دانشگاه پیام نور استان اصفهان- مرکز مبارکه» تغییر یافت.

۵-نام رشته « اقتصاد کشاورزی» به «مهندسی اقتصاد کشاورزی» تغییر یافت.

۶-نام رشته « ترویج و آموزش کشاورزی پایدار» به « مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار» تغییر یافت.

۷-نام رشته « علوم دامی » به « مهندسی علوم دامی» تغییر یافت.

۸-نام رشته « گیاه‌پزشکی » به « مهندسی گیاه‌پزشکی» تغییر یافت.

۹-نام رشته « مدیریت آموزشی» به « مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی)» تغییر یافت.

هـ)‌ نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور:

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سئوال و یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج نهایی می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. به مواردی که از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۰ واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

ضمناً متقاضيان در صورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و يا در روزها و ساعات اداري با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱  مطرح نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی