اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص اصلاحات جداول رشته‌هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اعلام زمان ثبت‌نام مجدد، مشاهده و ويرايش اطلاعات داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۸

مطالب مرتبط

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان ثبت‌نام كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۸ (براي  پذيرش در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسلامي) و بيست و چهارمين المپياد علمي- دانشجويي كشور مي‌رساند اطلاعات ثبت‌نامي داوطلباني كه در زمان مقرر (از تاريخ ۹۷/۰۹/۱۶ لغايت ۹۷/۰۹/۲۵) در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده‌اند از روز يكشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۱ بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و همچنين اصلاحات اعلام شده در اين اطلاعيه، با مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود، در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (۹۷/۱۱/۲۸ لغايت ۹۷/۱۲/۰۱) اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام:

اصلاحاتي به شرح جدول ذيل در جداول رشته‌هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام صورت گرفته است:

نوع اصلاح

ردیف

كد و نام مجموعه امتحانی

نام رشته

مورد و يا موارد اصلاحي / توضيحات

ايجاد رشته جديد

۱

۱۱۱۶- مجموعه فلسفه

فلسفه و حکمت اسلامی

در اين رشته، علاوه بر پذیرش دانشجو از مجموعه امتحانی ۱۱۱۳، از مجموعه امتحانی ۱۱۱۶ (با کد ضریب ۱) نیز توسط دانشگاه شهید مطهری پذیرش دانشجو صورت خواهد پذيرفت.

۲

۱۱۲۶- مجموعه حقوق

فقه و حقوق خصوصی

در اين رشته‌ها، علاوه بر پذیرش دانشجو از مجموعه امتحانی ۱۱۱۲، از مجموعه امتحانی ۱۱۲۶ (با کد ضریب ۱) نیز توسط دانشگاه شهید مطهری پذیرش دانشجو صورت خواهد پذيرفت.

۳

۱۱۲۶- مجموعه حقوق

فقه و حقوق خانواده

۴

۱۱۲۶- مجموعه حقوق

فقه و حقوق جزا

در اين رشته‌، علاوه بر پذیرش دانشجو از مجموعه امتحانی ۱۱۱۲، از مجموعه امتحانی ۱۱۲۶ (با کد ضریب ۳) نیز توسط دانشگاه شهید مطهری پذیرش دانشجو صورت خواهد پذيرفت.

پذيرش در دانشگاه جديد

۵

۱۱۲۶- مجموعه حقوق

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

در رشته «معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده» علاوه بر دانشگاه امام صادق(ع)، پذيرش دانشجو توسط دانشگاه ارومیه نيز انجام خواهد شد.

حذف رشته

۶

۱۱۲۶- مجموعه حقوق

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق عمومی

اين رشته از رشته‌هاي مجموعه حقوق حذف شده و پذيرش دانشجو در آن انجام نخواهد شد.

اصلاح نام گرایش

۷

۱۲۵۱- مجموعه مهندسي برق

مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزش

نام صحیح گرايش: «مهندسی پزشکی گرایش ورزش»

۸

۱۲۶۳- مهندسي نقشه‌برداري

مهندسی نقشه ­برداری گرایش سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)

نام صحیح گرايش: «مهندسی نقشه­برداری گرایش سیستم‌های اطلاعات مکانی»

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی