ارایه کلیه خدمات فقط به دانشجو و با ارایه کارت دانشجویی از تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

 

با توجـه به مسئـولیت بخش آموزش و اداری در مقابل دانشجویان عـزیـز از تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ارایه کلیه خدمات فقط به دانشجو و با ارایه کارت دانشجویی خواهد بود.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی